Uslovi korišćenja Web sajta

Celokupan sadržaj (podaci, informacije, dokumenti i sl.) objavljen na web sajtu (u daljem tekstu: web sajt) može se koristiti isključivo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i imovinskih prava i prava trećih lica. Sadržaj na web sajtu ne sme se na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričite prethodne saglasnosti MTEL, a zabranjeno je i svako korišćenje koje može prouzrokovati štetu MTEL ili bilo kojoj trećoj strani.

Korišćenjem web sajta smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni s ovim uslovima korišćenja, uključujući s odredbama o obradi podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima. Korišćenjem sadržaja na web sajtu, korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz korišćenja web sajta i da istu koristi za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

MTEL se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korišćenje web sajta, odnosno za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kom trećem licu u vezi sa korišćenjem sadržaja web sajta.

Web sajt sadrži i dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. MTEL nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama, pa se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na tačnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Web sajt koristi tzv. kolačiće (eng. 'cookies'), koji predstavljaju male tekstualne datoteke koje se smeštaju na hard disk vašeg uređaja koji je povezan na Internet dok koristite web pretraživač, a koriste se kako bi se korisniku mogla besplatno pružiti usluga s potpunim funkcionalnostima i što kvalitetnijim sadržajem. Više o korišćenju kolačića možete naći ovde.

MTEL poštuje anonimnost i privatnost korisnika web sajta. Više o zaštiti podataka, možete naći ovde.

MTEL zadržava pravo izmene sadržaja web sajta, uključujući i promenu cena usluga. MTEL neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena sadržaja web sajta.

MTEL zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja. Možemo povremeno da izmenimo u celosti ili u delovima ove uslove korišćenja, u bilo koje vreme i bez ličnog obaveštavanja, s tim da ćemo uvek postaviti obaveštenje o učinjenim izmenama na web sajtu, odnosno kroz naše usluge. Mi vas pozivamo da periodično razmotrite ove uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa bilo kakvim izmenama, prestanite sa korišćenjem naše web stranice i/ili zatvorite svoj račun (ako je primenljiivo), odnosno kontaktirajte nas bez odlaganja. Izmene ovih uslova korišćenja stupaju na snagu s datumom njihove objave na web sajtu.

Ovi Uslovi korišćenja su važeći od 25.05.2018. godine i važe do obaveštenja o izmeni.